بازدید

با توجه به این که کلاه قاضی بالاترین درجه حفاظتی یعنی «پارک ملی» را داراست پیش از بازدید باید مجوز آن از اداره محیط زیست اصفهان اخذ شود.منبع:
جام جم آنلاین/jamejamonline.ir