دسترسی

پارك ملي كلاه قاضي در منطقه جنوب شرقي اصفهان واقع شده است و جاده آسفالته اصفهان ـ شيراز از كناره شمالي و غربي آن ميگذرد. نزديكترين گوشه پارك كه گوشه شمال غرب آن است در حدود 36 كيلومتري شهر اصفهان قرار دارد.

از ميدان دروازه شيراز اصفهان به وسيله خودروهاي دربستي يا خودروهايي كه به شهر مباركه يا شهرضا مي روند ميتوان به ديواره ها دسترسي پيدا كرد.
(قبل از پليس راه بايد پياده شد.)
منبع:
کویرها و بیابان های ایران/irandeserts.com
دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران/iew.ir