فعالیت های تفریحی


رشته كوه كلاه قاضي عامل جذب بسياري از گروههاي كوهنوردي و طبيعت گردان مي باشد.

ذخاير فسيلي عامل حضور بسياري از دانشجويان ،استادان و محققين در منطقه است.

گونه هاي حيات وحش اعم ازگياهي و جانوري موجود در منطقه عامل جذب پژوهشگران و دانشجويان مي باشد.

وضعيت عمومي و اقتصادي : در درون منطقه سكونتگاه انساني وجود ندارد.

کوه کلاه قاضی دارای دیواره های بلند با سنگ های مناسب جهت صخره نوردی می باشد، به همین دلیل مورد توجه صخره نوردان قرار گرفته و مسیرهای گوناگونی در آن گشایش شده است.

در دره اي به نام دره شاهين كه در قسمت جنوب خاوري كوه واقع شده گروه كوهنوردي چكاد كوهستان اصفهان به همت ساير علاقه مندان در صدد ايجاد محلي با مسيرهاي متنوع آموزشي مي باشد كه تا پایان سال 1381 هیجده مسير مختلف در آن باز گرديده است.
منبع:
irandeserts.com/کویرها و بیابان های ایران